آراد بلدرچین

*** دان بلدرچین،قفس بلدرچین،تخم خوراکی بلدرچین، مولد بلدرچین، جوجه یکروزه بلدرچین، آموزش پرورش بلدرچین. **** تلفن همراه:09301802344

پرورش بلدرچین در خانه ، پرورش بلدرچین گوشتی، پرورش بلدرچین تخمگذار ، پرورش بلدرچین از ابتدا تا انتها، جوجه یکروزه بلدرچین ،آموزش پرورش بلدرچین،پرورش بلدرچین بدون دستگاه،دان و قفس بلدرچین، پرورش بلدرچین بدون قفس، پرورش بلدرچین اموزش ، پرورش بلدرچین از نظر اقتصادی، پرورش بلدرچین از صفر تا صد، پرورش بلدرچین به روش سنتی، پرورش بلدرچین با سرمایه کم، پرورش بلدرچین تخمگذار در بستر، نحوه پرورش جوجه بلدرچین، پرورش جوجه بلدرچین یک روزه، اموزش پرورش جوجه بلدرچین، پرورش بلدرچین در حیاط خانه

آراد بلدرچین - ***  دان بلدرچین،قفس بلدرچین،تخم خوراکی بلدرچین، مولد بلدرچین، جوجه یکروزه بلدرچین، آموزش پرورش بلدرچین.  ****  تلفن همراه:09301802344
[metaslider id=83]

انواع قفس های بلدرچین

جوجه کشی

    انواع قفس های بلدرچین:

•    منبری (کالیفرنیایی):
در این مدل کود در کف سالن و یا درون گودالی که در کف در نظر گرفته شده ریخته شده و توسط یک تیغه به بیرون سالن هدایت می شود. این گونه قفسها برای پرورش بلدرچین در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی توصیه نمی شود.
•    طبقه ای (باطری):
کود درون سینی یا نوار نقاله زیر هر طبقه ریخته شده و به طور اتوماتیک و یا دستی تخله می شود. این نوع قفس ها مناسب ترین حالت برای پرورش بلدرچین می باشد.

سیکل پرورش در قفس:

در سیستم قفس در 10 تا 15 روز ابتدای زندگی، بلدرچین ها همانند بستر پرورش داده می شوند. اگر این مدت بیشتر شود جوجه ها آمادگی بیشتری برای مرحله بعدی خواهند داشت. پس ازآن که جوجه ها دیگر از لابه لای میله های قفس خارج نشوند به قفس منتقل می شوند.

فضای مورد نیاز برای پرورش در قفس برای هر پرنده:
•    پرنده 1 تا 15 روزه: در حدود 50 تا 60 سانتی متر مربع
•    پرنده 15 تا 30 روزه: 100 تا 130 سانتی متر مربع
•    پرنده ها با سن بالاتر: 170 تا 200 سانتی متر مربع
در نظر گرفته می شود.
به علاوه باید به این نکته توجه داشت که پس از بلوغ جنسی، پرنده های نر و ماده با هم در یک قفس پرورش داده نشوند،زیرا انرژی پرنده ها به دلیل مسائل جنسی کاهشیافته و میزان رشد آنها کاهشخواهد یافت.

فروش قفس بلدرچین،فروش قفس کبک تولید و فروش انواع قفس های صنعتی و خانگی بلدرچین،کبک،مرغ،قرقاول وکبوتر کیفیت واقعی را از ما بخواهید.

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه گرم ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت سیستم تخلیه کود نوار نقاله – آبخوری نیپل – اول مقایسه کنید بعداَ خرید کنید